شرکت بیمه زندگی کاریزما

آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیات مدیره شرکت بیمه زندگی کاریزما ( سهامی عام )

آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیات مدیره شرکت بیمه زندگی کاریزما ( سهامی عام )

شماره ثبت 603143 و شناسه ملی 14011570559

به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه زندگی کاریزما (سهامی عام) می رساند با عنایت به اینکه انتخاب اعضای هیات مدیره این شرکت در سال 1403 در دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده قرار دارد، لذا در اجرای ماده 29 اساسنامه «اعضای هیات مدیره باید از میان اشخاص حقیقی سهامدار شرکت، انتخاب شوند و اسامی داوطلبان عضویت در هیات مدیره می بایست برای تایید صلاحیت به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و پس از تایید برای رای گیری به مجمع عمومی عادی شرکت ارائه گردد.» از کلیه سهامداران داوطلب عضویت در هیات مدیره که بر اساس اساسنامه شرکت و موارد مندرج در آیین نامه 90 شورای عالی بیمه، دارای شرایط عضویت می باشند، دعوت به عمل می آید حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشار این آگهی با همراه داشتن مدارک ذیل، به مدیریت مالی و امور سهام شرکت واقع در تهران، خیابان ملاصدرا، شیراز شمالی، خیابان حکیم اعظم، پلاک 17 مراجعه فرمایند.

مدارک لازم جهت ثبت نام :
1- ارائه تاییدیه کتبی و معتبراز سوی دارندگان حداقل 5 درصد سهام شرکت بیمه زندگی کاریزما (سهامی عام)
2-اصل و تصاویر شناسنامه و کارت ملی
3- تکمیل فرم ثبت نام اعلام داوطلبی و ارائه مدارک مورد نیاز مندرج در فرم مذکور
داوطلبان محترم جهت اطلاع از شرایط عضویت در هیات مدیره می توانند از طریق سایت اینترنتی شرکت به نشانی https://clic1.ir/ مفاد اساسنامه شرکت را ملاحظه نمایند.

مدیر عامل و هیات مدیره شرکت بیمه زندگی کاریزما(سهامی عام)

《 مدارک لازم جهت ثبت نام از داوطلبان عضویت در هیات مدیره 》
《 فرم تعهدنامه هیات مدیره 》
《 فرم درخواست ثبت نام داوطلبی هیات مدیره 》

Visits: 20