شرکت بیمه زندگی کاریزما

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه زندگی کاریزما(سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه زندگی کاریزما (سهامی عام) به شماره ثبت 603143 و شناسه ملی 14011570559 

به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت می رساند ، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1402/03/10 به آدرس تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی شمالی، خیابان حکیم اعظم، پلاک 30، سالن همایش دانشگاه خاتم برگزار می شود.

دستور جلسه:
1- استماع گزارش هیات مدیره شرکت درمورد عملکرد سال مالی منتهی به 1401/12/29
2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت درمورد عملکرد سال مالی منتهی به 1401/12/29
3- بررسی و تصویب صورت های مالی سال منتهی به 1401/12/29
4- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سال مالی 1401
5- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه
6- تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیات مدیره
7- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
8- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل (با ارائه وکالتنامه رسمی) و نمایندگان سهامداران حقوقی با ارائه مدارک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی (ارائه تصویر آخرین روزنامه رسمی)، با ارائه اصل کارت ملی و در تاریخ 1402/03/10 قبل از شروع مجمع به محل برگزاری مجمع به آدرس فوق مراجعه نمایند.
مرکز پاسخگویی به سهامداران محترم  : 41000 – 021

agahi majma(1).jpg

 

Visits: 3