منتشر کننده : پژوهشکده بیمه

 مصاحبه با الناز کیانی، مدیر فنی محصول شرکت بیمه کاریزمابه مناسبت روز ۱۲ آذر ،  اولین سالگرد شروع فعالیت این شرکت. (برای دیدن مصاحبه کلیک کنید)