شرکت بیمه زندگی کاریزما،به عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو در صنعت بیمه زندگی ایران

 شرکت بیمه زندگی کاریزما،به عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو در صنعت بیمه زندگی ایران، با حضور خود درسی‌امین همایش ملی و یازدهمین همایش بین‌المللی بیمه‌وتوسعه با موضوع «تکامل زیست بوم صنعت بیمه (تکافل، حکمرانی، فناوری‌های نوین)» آخرین دستاوردها و محصولات بیمه‌ای خود را عرضه نمود.