به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت و یا نمایندگان قانونی آنان می رساند، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ صاحبان سهام شرکت راس ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ برگزار می شود.

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه زندگی کاریزما (سهامی عام)

شماره ثبت: 603143 _ شناسه ملی: 1401157059

به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت و یا نمایندگان قانونی آنان می رساند، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402 صاحبان سهام شرکت  راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ  1403/04/11 به آدرس: تهران- خیابان ملاصدرا- خیابان شیرازی شمالی- خیابان حکیم اعظم پلاک 30- سالن آمفی تئاتر دانشگاه خاتم  برگزار می شود.

لذا از سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها درخواست میگردد برگه ورود به جلسه خود را از ساعت  ۰۹:۰۰ همان روز در محل برگزاری مجمع با ارائه مدارک مالکیت سهام و مستندات نمایندگی / وکالت/ ولایت/ قیومیت و کارت شناسایی معتبر ، دریافت نمایند.

دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیات مدیره شرکت درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1402/12/29

2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورت های مالی مربوط به  سال مالی منتهی به 1402/12/29

3- بررسی و تصویب صورت های مالی مربوط به سال منتهی به 1402/12/29

4- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سال مالی 1402

5- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 1403/12/30

6- انتخاب محاسب فنی رسمی بیمه اصلی ( اکچوئر رسمی بیمه ) و علی البدل طبق آیین نامه شماره 78 شورای عالی بیمه

7- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت

8- تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی 1402

9- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و  اعضای کمیته های موضوع حاکمیت شرکتی برای سال مالی 1403

10- تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی 1403

11- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

از سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند دعوت میگردد جهت آگاهی از تصمیمات و مشاهده پخش زنده

مجمع، از طریق پایگاه اطلاع رسانی https://charismainsure.ir/  اقدام نمایند.                                                   هیات مدیره شرکت بیمه زندگی کاریزما(سهامی عام)