اطلاعات و مشخصات کارگزاران

لیست کارگزاران فعال - اول خرداد 1403 
ردیف نام و نشان استان شهر تلفن موبایل
1 مجيد پيوندي کد 31001 خراسان رضوی مشهد 05138424045 09153106542
2 موسي الرضا محسني کد 31003 خراسان رضوی مشهد 05138645698 09358050097
3 محمد حسين يمکان گز کد 31004 تهران اندیشه 02165509095 09195315581
4 کوروش بيات کد 31005 تهران تهران 021-88282850 09121155498
5 محمد کاظم زاده کد 31006 کرمان کرمان 034-32127927 09131410561
6 هادي امين زاده کد 31009 خراسان رضوی مشهد 05138542663 09151034860
7 وجيهه اسدي کد 31010 تهران تهران 02122822908 09125088134
8 حميده حسامي کد 31011 خراسان رضوی مشهد 05137238864 09367222968
9 وجيهه اسکندري کد 31012 اصفهان اصفهان 03132681017 09134043880
10 افشين ايرجي کد 31015 تهران تهران 02188848495 09122029885
11 حجي قربان بهادري سرچشمه کد 31016 خراسان رضوی مشهد 05138470783 09151567290
12 سعيد حدادرضوي کد 31017 خراسان رضوی مشهد 05138585910 09153214797
13 مجتبي طحان کد 31018 البرز کرج 02632241671 09126625923
14 نسرين اميد کد 31019 خراسان رضوی مشهد 05137052597 09158272776
15 مجيد خالقي فرقاني کد 31020 خراسان رضوی مشهد 05137133170 09155000762
16 کامران احمدي کد 31021 تهران تهران 02166940175 09121754830
17 سميرا عليرضازاده باقري کد 31022 خراسان رضوی مشهد 051337232885 09155189664
18 حسن رسولي ديسفاني کد 31023 تهران تهران 02176875463 09121791839
19 ماندانا بيات کد 31024 تهران تهران 02188243828 09126079121
20 سعيد اکبري کد 31025 تهران پاکدشت 02136018314 09123229848
21 مصطفي لطفي کد 31026 خراسان رضوی فریمان 05134627644 09105005473
22 علي موحدي کد 31027 اصفهان اصفهان 03136225168 09133144201
23 حميدرضا احمد پور کد 31028 خراسان رضوی اصفهان 05135143509 09158225150
24 سيدامين رسولي کد 31029 خراسان رضوی مشهد 05136016672 09126201009
25 شهناز رادمهر کد 31030 فارس شیراز 07136265656 09173371160
26 روح انگيز خسروي کد 31031 تهران تهران 021-55878135 09168063919
27 امير سليمي کد 31032 خراسان رضوی مشهد 051-37636362 09157791515
28 محبوبه ابراهيميان سعدآباد کد 31034 خراسان رضوی مشهد 051-8495896 09150559708
29 علي بلوچي کد 31035 خراسان رضوی نیشابور 051-42244853 09155512157
30 سيدحميدرضا رشيدي کد 31036 خراسان رضوی مشهد 0513-38939315 09153133272
31 حسين رحماني شهرکي کد 31037 چهارمحال بختیاری شهرکرد 038-33343500 09133815300
32 الهام فيضي مقدم کد 31038 خراسان رضوی مشهد 051-35224595 09155207688
33 شوان قاسمي کد 31039 آذربایجان غربی ارومیه 04432232267 09187712657
34 هجران پاشايي کد 31040 آذربایجان غربی نقده 04435630101 09145794109
35 اميد مظهرقوشچي کد 31041 آذربایجان غربی ارومیه 04433861853 09144451548
36 کارگزاري رسمي بيمه مستقيم کاريز کد 39001 تهران تهران 02188722003 09125443779
37 کارگزاري رسمي بيمه مشاوران خبره دماوند کد 39002 تهران تهران 02191000437 09121589614
38 کارگزاري رسمي بيمه مستقيم هنر کد 39003 تهران تهران 02188695791 09125072753
39 کارگزاري رسمي بيمه مستقيم برخط گردشگري کد 39004 تهران تهران 02188605057 09123202628
40 کارگزاري رسمي بيمه مستقيم فرجاد آريا پارس کد 39005 تهران تهران 02188106941 09121388678
41 کارگزاري رسمي بيمه مستقيم اوراسيا کد 39006 مازندران ساری 01133393990 09021211919
42 کارگزاري رسمي بيمه مستقيم پژواک کارآمدان کد 39007 خراسان رضوی مشهد 05138584690 09151151133
43 کارگزاري رسمي بيمه مستقيم برخط آرمان شکوه پارس کد 39008 خراسان رضوی مشهد 05138112828 09157654421
44 کارگزاري رسمي بيمه مستقيم آتي انديشان ويشار کد 39009 تهران تهران 02186122475 09128305853
45 کارگزاري رسمي بيمه زندگي خوب کوير ايرانيان کد 39010 یزد یزد 035-36271660 09121764341
46 کارگزاري رسمي بيمه مستقيم ديار روشن فردا کد 39011 سمنان شاهرود 02332242941 09127747046
47 کارگزاري بيمه مستقيم آماد حامي کد 39012 تهران تهران 02142498910 09128107442
48 کارگزاري رسمي بيمه سروش آرامش سوشيانت کد 39013 تهران تهران 02122908235 09128895897
49 کارگزاري رسمي بيمه مستقيم برخط حامي سروش شرق کد 39014 خراسان رضوی بیرجند 05632229473 09155615290
50 کارگزاري رسمي بيمه نماد بيمه کد 39015 تهران تهران 02144942995 09122983097
51 کارگزاري رسمي بيمه مستقيم برخط تامين آتيه مهر کد 39016 تهران تهران 02188308288 09123901931
52 کارگزاري رسمي بيمه مستقيم بر خط مباشر کد 39017 تهران تهران 02186030475 09123774057
53 کارگزاري رسمي بيمه مستقيم انتخاب اول پارسيان کد 39018 تهران تهران 02191091739 09133281816
54 کارگزاري رسمي بيمه مستقيم برخط گروه ستاره شامگاه کد 39019 تهران تهران 02166904234 09122477548
55 کارگزاري رسمي بيمه مستقيم بر خط اترس تجارت ماندگار کد 39020 تهران تهران 02192003034 09129104536
56 کارگزاري رسمي بيمه رفاه آفرينان آتيه انديش کد 39021 تهران تهران 02171046000 09038827330
57 کارگزاري رسمي بيمه مستقيم بر خط ياري رسان کد 39022 تهران تهران 02188324261 09121135060
58 کارگزاري رسمي بيمه مستقيم بر خط رايا ثمين نيتا کد 39023 تهران تهران 02144894492 09128154775
59 کارگزاري رسمي بيمه مستقيم بر خط سانا حامي کد 39024 فارس شیراز 07191301845 09179100824
60 کارگزاري رسمي بيمه مستقيم ارمغان ناب آينده روشن کد 39026 یزد یزد 03536227081 09133586041
61 کارگزاري رسمي بيمه مستقيم بر خط اکسين بيمه رادمان کد 39028 تهران تهران 02126742328 09122551883
62 کارگزاري رسمي بيمه مستقيم برخط همراه آرامش اسپادان کد 39029 اصفهان اصفهان 03133343055 09130004110
63 کارگزاري رسمي بيمه مستقيم برخط پيمان آرامش الوند کد 39030 خراسان رضوی مشهد 05138784201 09151119003
64 کارگزاري رسمي مستقيم بر خط اريکه تجارت آتي نگر کد 39031 تهران تهران 02186072273 09123710929
65 کارگزاري رسمي بيمه مستقيم زي ما کد 39032 تهران تهران 021-66932040 09120412090
66 چتر آرامش بيمه گران کد 39033 مازندران ساری 01133109277 09111558157
67 کارگزاري رسمي بيمه مستقيم بر خط تجارت الکترونيک فناوران زندگي برتر کد 39034 آذربایجان غربی میاندواب 044-58502486 09141837398
68 کارگزاري رسمي بيمه مستقيم ايستگاه بيمه بارمان کد 39035 تهران تهران 021-88197765 09999951615
69 نگرش سبز تدبير اميد کد 39036 خراسان رضوی مشهد 05138110000 09153161183
70 کارگزاري رسمي بيمه مستقيم حامي آتي رايکا کد 39037 خراسان رضوی مشهد 051-38434863 09153021632
71 کارگزاري رسمي بيمه مستقيم برخط نياز گستر پيوند کد 39038 تهران تهران 02122069005 09121373861
72 کارگزاري رسمي بيمه مستقيم برخط آسان بيمه ايرانيان کد 39040 تهران تهران 02140886057 09146002320
73 کارگزاري رسمي بيمه مستقيم برخط تدبير آرامش زندگي کد 39041 کردستان بانه 08734237346 09180883218
74 کارگزاري رسمي بيمه هميار حاميان تدبير فردا کد 39042 آذربایجان غربی ارومیه 04433475350 09124857056
75 کارگزاري رسمي بيمه مستقيم بيمه کبير کد 39043 تهران تهران 02188781721 09121755101
76 کارگزاري رسمي بيمه مستقيم برخط ممتاز انديشان آتيه گستر کد 39044 تهران تهران 02188932590 09112139341
77 کارگزاري رسمي بيمه مستقيم آتيه سازان امين مدبر کد 39045 تهران تهران 02126642375 09301115001
78 کارگزاري رسمي بيمه مستقيم سفيران آرامش هرمس کد 39046 تهران تهران 02188564367 09124809949
79 کارگزاري رسمي بيمه مستقيم بر خط گروه حفظ سرمايه سوربن کد 39047 تهران تهران 02166573670 09120618499
80 کارگزاري رسمي بيمه مستقيم برخط سفيران زندگي خوب زاگرس کد 39048 کردستان سقز 08736300063 09181769440