گزارش پایداری شرکت بیمه زندگی کاریزما

شرکت بیمه زندگی کاریزما و اهداف توسعه پایدار

اهداف توسعه پایدار یا اهداف جهانی، مجموعه‌ای از ۱۷ هدف جهانی به هم پیوسته است که به‌منظور ارائه طرحی برای دستیابی به آینده بهتر و پایدارتر برای همه، طراحی شده‌اند. اهداف توسعه پایدار (sustainable development goals) که به عنوان اهداف جهانی نیز شناخته می شوند، در سال ۲۰۱۵ توسط سازمان ملل متحد به عنوان یک فراخوان جهانی جهت اقدام برای پایان دادن به فقر، حفاظت از کره زمین و تضمین اینکه تا سال ۲۰۳۰ همه مردم از صلح و رفاه برخوردار خواهند بود، تصویب شد.

 شرکت #بیمه_زندگی_کاریزما با ارائه محصولات بیمه زندگی متنوع تلاش می کند تا نقش مهمی در تحقق اهداف توسعه پایدار ایفا کند.

در ادامه به بررسی برخی از اقدامات شرکت بیمه زندگی کاریزما برای تحقق اهداف توسعه پایدار می پردازیم:

طراحی محصولات بیمه زندگی مبتنی بر نیازهای اقشار مختلف جامعه ( اهداف 1 و 10 ، نبود فقر و کاهش نابرابری ها )

شرکت #بیمه_زندگی_کاریزما محصولات بیمه ای را طراحی کرده است که پاسخگوی نیازهای مختلف اقشار مختلف جامعه هستند. این محصولات شامل بیمه های عمر اندوخته دار ، بیمه زندگی با مدیریت ثروت، بیمه زندگی گروهی، مستمری و … می باشند.

محصولات #بیمه_زندگی_کاریزما به گونه ای طراحی شده اند که برای افراد با درآمد کم نیز مقرون به صرفه باشند. به عنوان مثال، در بیمه زندگی با مدیریت ثروت (طرح سبک کاریزما) افراد می توانند با هزینه های کمتری پوشش های بیمه ای را خریداری کنند و یا با مبالغ بسیار کم اقدام به سرمایه گذاری نمایند. 

توسعه فرهنگ بیمه عمر در جامعه ( اهداف 4 و 9 ، آموزش با کیفیت و صنعت،نوآوری و زیرساخت ) 

شرکت #بیمه_زندگی_کاریزما با برگزاری دوره های آموزشی و تبلیغات ، تلاش می کند تا آگاهی عمومی از مزایای بیمه های زندگی را افزایش دهد. این امر می تواند به افزایش ضریب نفوذ بیمه عمر در جامعه و تحقق اهداف توسعه پایدار کمک کند.

در ادامه به بررسی برخی از اقدامات خاص شرکت بیمه عمر کاریزما برای تحقق اهداف توسعه پایدار در حوزه های مختلف می پردازیم:

اهداف توسعه پایدار در حوزه اقتصادی

افزایش سطح رفاه و امنیت مالی خانوارها ( اهداف 1 و 3 ، نبود فقر و سلامت کامل و رفاه) 

شرکت #بیمه_زندگی_کاریزما با ارائه محصولات بیمه ای متنوع  پاسخگوی نیازهای مختلف اقشار مختلف جامعه می باشد و به افزایش سطح رفاه و امنیت مالی خانوارها کمک می کند. این امر می تواند به کاهش فقر و نابرابری در جامعه منجر شود.

افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی (اهداف 1 ،8 و 9 ، نبود فقر ،اشتغال درخور و رشد اقتصادی و صنعت ،نوآوری و زیرساخت ) 

شرکت #بیمه_زندگی_کاریزما با جذب منابع مالی از جامعه، به سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کمک می کند. این امر می تواند به ایجاد اشتغال و افزایش درآمد خانوارها منجر شود.

اهداف توسعه پایدار در حوزه اجتماعی

افزایش امید به زندگی و بهبود سلامت عمومی (هدف 3 ، سلامت کامل و رفاه) 

شرکت #بیمه_زندگی_کاریزما با حمایت از خانواده های تحت پوشش خود، در تأمین مالی هزینه های زندگی در زمان فوت ، بیماری ، یا از کار افتادگی بیمه گذار کمک می کند. این امر می تواند امید به زندگی را در جامعه افزایش دهد. همچنین با حمایت از بیمه گذاران در تأمین هزینه های درمان، می تواند به بهبود سلامت عمومی کمک کند.

اهداف توسعه پایدار در حوزه محیط زیست

حفاظت از محیط زیست (هدف 15 ، حفاظت از زمین) 

شرکت #بیمه_زندگی_کاریزما با کاهش مصرف کاغذ و صدور بیمه نامه به صورت دیجیتال تلاش می کند تا به حفظ منابع طبیعی کمک کند.

در مجموع،شرکت #بیمه_زندگی_کاریزما با اقداماتی که انجام می دهد، تلاش می کند تا نقش مهمی در تحقق اهداف توسعه پایدار ایفا کند. این اقدامات می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه منجر شود.

 

1- #بیمه_زندگی_با_مدیریت_ثروت ( #سبک_کاریزما)

۲- #بیمه_زندگی_گروهی (#طرح_یاد)

۳- #عمر_اندوخته_دار (#طرح_ثمر)

۴- #بیمه_مستمری ، #بازنشستگی_تکمیلی (#طرح_توشه)

#صنعت_بیمه

#بیمه_زندگی

#بیمه_عمر

#بیمه_عمراندوخته_دار

#شرکت_بیمه_زندگی_کاریزما

 

#life_insurance

#universal_life

#Unit_Linked_Insurance_Plan

#disablity

#critical_illness

#strategic_planing

#Charisma_life_insuranceco