شرکت بیمه زندگی کاریزما

 

بیمه سبک کاریزما با درآمد ثابت 

( بدون ریسک )

 
در این محصول مشتریان میتوانند علاوه بر خرید پوشش های متنوع بیمه ای ، اندوخته بیمه نامه خود را بدون ریسک در سبد درآمد ثابت با شرایط زیر سرمایه گذاری کنند :

۲- نرخ سود فنی علی الحساب / تضمینی

معادل ۲۵% سود روز شمار سالانه می باشد. این نرخ بر اساس شرایط بازار سرمایه در ادوار مختلف در بیمه‌نامه‌های صادره‌ جدید بروزرسانی می‌شود.

۳- تعهد شرکت بیمه در روز سررسید

شرکت بیمه ، اصل مبلغ سرمایه گذاری شده به همراه سود فنی علی الحساب / تضمینی (معادل ۲۵ % ) و مشارکت در منافع ( ۹۹% سهم بیمه گذار) را در روز سررسید تعهد می‌نماید.

۴- مشارکت در منافع بیمه‌گذاران دارد

در صورت تحقق سود مازاد بر سود علی الحساب ( ۲۵%) ، مشتری به میزان حداقل ۹۹% از این سود بهره مند می گردد.این سود در زمان بازخرید ( طی دوره هم) محاسبه و پرداخت می گردد.

۵- تعهد شرکت بیمه در صورت بازخرید طی دوره / قبل از سررسید

اصل مبلغ سرمایه گذاری شده و نرخ سود فنی علی الحساب (تضمینی) به همراه مشارکت در منافع در روز بازخرید تعهد و پرداخت می‌شود.

۶- نرخ سود پیش‌بینی

در حال حاضر ۲% بیشتر از نرخ سود علی الحساب می باشد.

۷- افزایش سرمایه گذاری طی دوره دارد

به اقتضای شرایط روز سبد سرمایه‌گذاری با موافقت شرکت بیمه

۸- مدت سرمایه‌گذاری : کوتاه مدت ( ۱ ساله) 

بیمه نامه با نرخ و شرایط روز در دوره های یک ساله به دفعات قابل تمدید می باشد.

۹- سبد سرمایه گذاری انتخابی شما در این بیمه نامه

توسط کارشناسان خبره حوزه سرمایه گذاری کاریزما درابزارها و اوراق با درآمد ثابت و سپرده های بانکی با بیشترین بازده ممکن مدیریت میگردد.

۱۰- تضمین اصل سرمایه و سود دارد

بیمه نامه " سبک کاریزما با درآمد ثابت " اصل و سود علی الحساب و در صورت تحقق سود مشارکت را به میزان ۹۹% تضمین می نماید.

۱۱- امکان برداشت دارد (نقدشوندگی بالا)

بیمه گذار می تواند ۱- درخواست برداشت خود را از طریق پنل مشتری به صورت غیر حضوری ارسال کند. این درخواست ظرف ۲۴ ساعت کاری اجرا خواهد شد. ۲- اقساط سنوات آتی حق بیمه ( حداکثر تا ۴۰ سال ) در سررسید مقرر از محل سرمایه گذاری تامین نماید.

۱۲- امکان اخذ وام بر اساس ارزش روز بیمه‌نامه دارد

بیمه‌گذار می‌تواند از محل اندوخته خود تا میزان ۹۰% وام دریافت نماید. این وام کوتاه مدت است.

۱۳- امکان صدور وثیقه (ضمانت نامه) دارد

بیمه‌گذار می‌تواند ۱- از محل اندوخته‌ی خود حداکثر تا میزان ۹۰% به نفع اشخاص ثالث ضمانت نامه دریافت نماید. ۲- اختیار بیمه‌گذار نسبت به برداشت تا مبلغ این وثیقه در بیمه نامه اصلی مسدود خواهد شد.۳- در صورت مطالبه رسمی ذینفع وثیقه (ضمانت نامه) ، حداکثر ظرف ۱۰ روز نسبت به برداشت از حساب بیمه‌نامه و پرداخت به حساب ذینفع اقدام خواهد شد.

سایر مزایا : 

۱۴- صدور و ابطال لحظه ای 

۱۵- واریز / برداشت غیرحضوری

۱۶- انتقال منافع به غیر  ( ماده ۲۶ قانون بیمه )

۱۷- وام دهی ارزان و آسان ( به کارکنان سازمان ها / شرکت ها )

۱۸- صدور ضمانتنامه با حداقل تشریفات به پشتوانه بیمه نامه به اشخاص ثالث

۱۹- مزیت مالیاتی 

 
 
بازار هدف :
خریداران سبد سرمایه گذاری بدون ریسک ، حفظ سرمایه و ثبات را در اولویت قرار می دهند و به دنبال سرمایه گذاری هایی هستند که سطح بالاتری از امنیت و پتانسیل کمتری برای زیان ارائه دهد. این سرمایه گذاران ممکن است افق سرمایه گذاری کوتاه تری داشته باشند و حفاظت از اصل سرمایه خود را در اولویت قرار دهند.
 
 
شرایط و اصطلاحات بیمه نامه:
تمامی شرایط و ضوابط مربوط به بیمه نامه پس از صدور بیمه نامه در قالب شرایط عمومی از طریق پنل مشتری در اختیار بیمه گذار قرار داده میشود.

Visits: 210