شرکت بیمه زندگی کاریزما

 

سبک کاریزما با صندوق تضمین اصل

(سبد کم ریسک)

 
در این محصول مشتریان میتوانند علاوه بر خرید پوشش های متنوع بیمه ای ، اندوخته بیمه نامه خود را با ریسک کم در سبد صندوق های تضمین اصل سرمایه گذاری با شرایط زیر سرمایه گذاری کنند:

۲- نرخ سود فنی علی الحساب / تضمین

• سود فنی علی الحساب ، صرفا در سررسید بیمه‌نامه ( پایان سال سوم) و معادل ۱۶% سالانه مورد تعهد شرکت بیمه است. • در طی مدت بیمه نامه (قبل از سررسید) سود تعهد نمی گردد.

۳- شاخص مبنا

متناسب با بازدهی " صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما " دربازار سرمایه در طول دوره مدنظر محاسبه می‌شود.

۴- تعهد شرکت بیمه در روز سررسید

شرکت بیمه بازده سرمایه‌گذاری را بر اساس ارزش روز "صندوق تضمین اصل سرمایه" تعهد می‌کند، بشرطی که از اصل + سود سالانه ۱۶% آن کمتر نباشد. نحوه تسهیم سود مشارکت: اگر بازده محقق شده از " اصل + سود سالانه ۱۶% " آن بیشتر باشد در این صورت مازاد ارزش ایجاد شده به نسبت سهم بیمه‌گذار حداقل ۹۸% و سهم شرکت بیمه حداکثر ۲% تقسیم میشود.

۵- مشارکت در منافع بیمه‌گذاران

در صورتی که در سررسید بیمه‌نامه ارزش روز سرمایه‌گذاری بیمه‌گذار از مبلغ اصل سرمایه‌گذاری + نرخ سود فنی علی الحساب ۱۶% سالانه بیشتر باشد، مازاد ارزش ایجاد شده به نسبت سهم بیمه‌گذار حداقل ۹۸% و سهم شرکت بیمه حداکثر ۲% تقسیم میشود.

۶- تعهد شرکت بیمه در صورت بازخرید طی دوره / قبل از سررسید

الف- در صورت بازخرید بیمه نامه در مدت مساوی یا کمتر از ۹۰ روز : • الف-۱ : اگر ارزش روز سرمایه‌گذاری مساوی یا کمتر از اصل مبلغ سپرده گذاری باشد، ارزش روز سرمایه گذاری تعهد می گردد. الف-۲: اگر ارزش ایجاد شده بیشتر از اصل سرمایه گذاری انجام شده باشد، اصل مبلغ سرمایه گذاری تعهد می گردد. • ب- در صورتی که فاصله زمان صدور بیمه نامه تا بازخرید بیشتر از ۹۰ روز باشد: ارزش روز سرمایه گذاری(با احتساب مشارکت در منافع) یا اصل سرمایه گذاری اولیه هر کدام بیشتر بود تعهد میگردد.

۷- افزایش سرمایه گذاری طی دوره دارد

به اقتضای شرایط روز سبد سرمایه‌گذاری با موافقت شرکت بیمه

۸- مدت سرمایه‌گذاری : میان مدت ( ۳ ساله)

بیمه نامه با شرایط روز به مدت مشابه به دفعات قابل تمدید است.

۹- سبد سرمایه گذاری انتخابی شما در این بیمه نامه

توسط کارشناسان خبره حوزه سرمایه گذاری کاریزما در صندوق های تضمین اصل ( بازار سرمایه) با بیشترین بازده ممکن مدیریت میگردد و "ارزش روز دارایی" به بیمه گذار تعلق میگیرد

۱۰- تضمین اصل سرمایه و سود دارد

اصل سرمایه بعد از روز ۹۱ ام تعهد میگردد . سود فقط در سررسید تعهد میگردد.

۱۱- امکان برداشت دارد (نقدشوندگی بالا)

بیمه گذار می تواند۱- درخواست برداشت خود را از طریق پنل مشتری به صورت غیر حضوری ارسال کند. این درخواست ظرف ۲۴ ساعت کاری اجرا خواهد شد. ۲- اقساط سنوات آتی حق بیمه ( حداکثر تا ۴۰ سال ) در سررسید مقرر از محل سرمایه گذاری تامین نماید.

۱۲- امکان اخذ وام بر اساس ارزش روز بیمه‌نامه دارد

بیمه‌گذار می‌تواند تا میزان ۴۰% تعهدات به روز بیمه‌گر/ ارزش روز بیمه‌نامه به صورت اعتبار (وام) تقاضا نماید. این وام‌ها (اعتبارها)کوتاه مدت خواهند بود.

۱۳- امکان صدور وثیقه (ضمانت نامه) دارد

بیمه‌گذار می‌تواند ۱- از محل اندوخته‌ی خود حداکثر تا میزان ۷۰% به نفع اشخاص ثالث ضمانت نامه دریافت نماید. ۲- اختیار بیمه‌گذار نسبت به برداشت تا مبلغ این وثیقه در بیمه نامه اصلی مسدود خواهد شد.۳- در صورت مطالبه رسمی ذینفع وثیقه(ضمانت نامه) ، حداکثر ظرف ۱۰ روز نسبت به برداشت از حساب بیمه‌نامه و پرداخت به حساب ذینفع اقدام خواهد شد.

سایر مزایا : 

۱۴- صدور و ابطال لحظه ای 

۱۵- واریز / برداشت غیرحضوری

۱۶- انتقال منافع به غیر  ( ماده 26 قانون بیمه )

۱۷- وام دهی ارزان و  آسان ( به کارکنان سازمان ها / شرکت ها )

۱۸- صدور ضمانتنامه با حداقل تشریفات به پشتوانه بیمه نامه به اشخاص ثالث

۱۹- مزیت مالیاتی 

بازار هدف :
خریداران سبد سرمایه گذاری کم ریسک ، حفظ سرمایه و ثبات را در اولویت قرار می دهند و به دنبال سرمایه گذاری هایی هستند که سطح بالاتری از امنیت و پتانسیل کمتری برای زیان ارائه دهد. این سرمایه گذاران ممکن است افق سرمایه گذاری میان مدت داشته باشند و حفاظت از اصل سرمایه خود را در اولویت قرار دهند.
 
 
شرایط و اصطلاحات بیمه نامه:
تمامی شرایط و ضوابط مربوط به بیمه نامه پس از صدور بیمه نامه در قالب شرایط عمومی در اختیار بیمه گذار قرار داده خواهد شد

Visits: 60