شرکت بیمه زندگی کاریزما

عمر و حادثه انفرادی

این بیمه در کنار پوشش عمر ساده زمانی، سرمایه مضاعفی را برای پوشش دادن ریسک های ناشی از حادثه را نیز در نظر میگیرد و بصورت انفرادی یا گروهی قابل ارائه میباشد .در صورت فوت، نقص عضو، از کارافتادگی، هزینه های بستری بیمارستانی و … ناشی از حادثه سرمایه تعیین را تامین می نماید. در این بیمه نامه ضمن جبران هزینه پزشکی ناشی از حادثه، مقرری دوران بیکاری نیز قابل تامین میباشد .

 

 

حداقل سن بیمه گذار برای بیمه نامه عمر زمانی ۱۸ سال و حداکثر ۶۵ سال می‌باشد.

حداکثر سرمایه فوت ۵ میلیارد تومان می‌باشد.

 
 
شرایط و اصطلاحات بیمه نامه : 
تمامی شرایط و ضوابط مربوط به بیمه نامه پس از صدور بیمه نامه در قالب شرایط عمومی در اختیار بیمه گذار قرار داده خواهد شد

Visits: 26