شرکت بیمه زندگی کاریزما

عمر زمانی انفرادی

بیمه نامه های عمر زمانی ساده ترین شکل از بیمه های زندگی است که در آن شرکت بیمه تعهد می نماید بیمه شده را در ازای پرداخت حق بیمه برای مدت معین تحت پوشش قرار میگیرد. تا در صورت فوت (بیماری/ حادثه) سرمایه تعیین شده به بازماندگان وی پرداخت گردد.

آرامش خاطر بیمه شده در دوران حیات وی و همچنین رفع دغدغه خانواده و بازماندگان

حداقل سن بيمه گذار برای بیمه نامه عمر زمانی ۱۸ سال می باشد و تا حداکثر سن ۷۰ سال می باشد

ریسک مالی ناشی از فوت سرپرست خانواده برای اعضای خانواده و بازماندگان پوشش داده می‌شود.

حداکثر سرمایه فوت در طول دوره ۲ میلیارد ريال می‌باشد.

شرایط و اصطلاحات بیمه نامه :
تمامی شرایط و ضوابط مربوط به بیمه نامه پس از صدور بیمه نامه در قالب شرایط عمومی بیمه زندگی کاریزما در اختیار بیمه گذار قرار داده خواهد شد.

Visits: 43